Individuele coaching hoogbegaafde jongeren

Individuele coaching hoogbegaafde jongeren

De jongeren die ik begeleid zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijs. Vaak zijn ze zichzelf kwijtgeraakt, omdat ze bijvoorbeeld keer op keer hun gedrag hebben aangepast. Onbewust hebben ze daardoor diverse verlieservaringen opgedaan, die hen belemmeren terug te keren in het onderwijs.  

In de individuele begeleiding help ik de jongere bij het inzichtelijk maken van de grote hoeveelheid informatie die in het hoofd opgeslagen is. De jongere krijgt meer inzicht in de vervelende / traumatische ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt. Samen met de jongere kijk ik naar wat hij of zij nodig heeft om weer op het eigen pad te komen.