Rouw- en verliesbegeleiding op school

Rouw- en verliesbegeleiding op school

Begeleiding op school kan wenselijk zijn bij een (ongeneeslijk) zieke of overleden leerling, docent, of ouder van leerling. Hierbij kan zowel klassikale begeleiding als individuele begeleiding geschikt zijn. Welke vorm het meest geschikt is, bespreken we samen tijdens de kennismaking.